top of page
OM METAFOR

Bag METAFOR står cand.mag. Pia Jønsson, der er forfatter, konceptudvikler, producer, sorgvejleder og yinmind instruktør. 


I kommunikationsopgaverne vælges medier, sprog, visuel æstetik og fortælle- og interaktionsformer i tæt dialog med dig som kunde på baggrund af en grundig undersøgelse af formålet, den ønskede effekt og brugernes behov. Det danner basis for en struktureret udviklingsproces, hvor nytænkning kan gå hånd i hånd med projektets mål, værdier, forretningspotentiale, tid og budget.

 

I min sorgvejledning og yinmind yoga er temaer og øvelser skræddersyet dine behov. Det er min fornemste opgave at møde dig, der hvor du er, og facilitere din personlige proces. I sorgvejledningen i et fortroligt rum der favner, at ikke to menneskers sorg eller sorgreaktioner er ens, i yinmind yogaen gennem stillinger målrettet din krop og dine ønsker om at afspænde, smidiggøre og finde ro.

Kvinden bag

Kvinden bag

Jeg har etableret METAFOR i oktober 1999 og siden drevet virksomheden med fokus på tværmedial strategisk kommunikation i krydsfeltet mellem tekst, visuelt udtryk og formidlingsmæssige virkemidler til trykte og digitale medier.

Sorgvejledning og Yinmind yoga er vokset frem som nye grene på METAFOR indenfor de seneste år og er i dag en betydningsfuld del af mit professionelle virke.

Curriculum Vitae

PIA JØNSSON
 

Fra 2020: Individuelle sorgsamtaler og sorggruppeforløb med højst 6 deltagere

2020: Uddannet certificeret sorgvejleder

Fra 2018: Sorggruppeleder i Brorsons Kirke med sognepræst Nicolaj Stubbe Hørlyck

2018: Uddannet certificeret yinmind instruktør (en fusion af yinyoga og mindfulness)

1999 etablerer kommunikationsbureauet METAFOR
1995-99 Projektleder og tekstforfatter i e-læringsvirksomheden VISIONIK 
1993-94 skribent på cd-rom leksikon samt på opdatering 

af tobindsleksikon for Gyldendal
1993-94 projektleder på multimedieprojekt om genteknologi hos Novo Nordisk
1991-92 projektansat på to EU-projekter om musik og arkitektur for Munksgaards Forlag
1989-92 producer i Danske Bank Video 
1989-91 underviser og tekstforfatter i Dansk System Industri (DSI)
1989 cand. mag. i Litteraturvidenskab samt Film og Medievidenskab fra Københavns Universitet

1986-87 gæstestuderende på Visuel Kommunikation, Kunstakademiet Arkitektskole
1977 Musiksproglig student, Nørre Gymnasium.

I øvrigt

 • Medlem af Karriereklubben, en erfa-gruppe med seks kvinder. Vi mødes på 21. år en gang om måneden for at sparre og inspirere hinanden. Karriereklubben holder desuden årlige workshops i blandt andet Berlin, Paris, Stokholm, Amsterdam og Helsinki

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk-Japansk Selskab med kommunikations- og presseansvar 

 • Jurymedlem i Årets Bedste Bogarbejde, der hvert år udvælger årets cirka 30 smukkeste bøger inden for ti kategorier, indsendt af forfattere, forlag, tilrettelæggere eller illustratorer

 • Fast censor på bachelor-, kandidat og masterniveau på IT-Universitetet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet. Desuden på Multimediedesigneruddannelsen og professionsbacheloruddannelsen E-konceptudvikling, som jeg har været med til at udvikle.

 • Mentor i Foreningen Nydansker for nydanskere på vej i job og for selvstændige

 • Bognørd og fitness freak. Synger desuden i et klassisk oratoriekor og i en rytmisk vokalgruppe. 

 • Taler og skriver engelsk, noget mindre tysk og italiensk. Kan kommunikere på fransk på turistniveau.

 • Gift med fysiker og solcelleforsker Jan Vedde, der driver virksomheden SiCon. Sammen har vi tre voksne børn

pia_jønsson_19lille_1000px.jpg

PIA JØNSSON (Foto: Les Kaner)

Idégrundlag

Idégrundlag

METAFOR udvikler kreative og tværmdiale koncepter og tekster, hvor form og indhold fungerer som en helhed under hensyn til kundens værdier og brugernes behov.

Kvaliteten sikres qua METAFORs kompetencer inden for analyse, konceptudvikling, brugertest, design og kommunikation til trykte og digitale medier.

Arbejdsglæde, ansvarlighed og kreativitet er nøgleord i driften af METAFOR. 

'To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a wild Flower,
Hold Infinity in the Palm of Your Hand
And Eternity in an Hour.'
 

    
     William Blake (1757-1827), 'Auguries of Innocence'

Referencer

Referencer

'I have had the pleasure of working with Pia Jønsson in numerous occasions since 2009. Pia has been my external examiner for the Interaction Design and Service Design courses I have held every semester, as well as the examiner for various Master thesis in a variety of topics. Besides her sharp eye and dedication towards the exams, she raises relevant questions, which challenge the work done in the most positive and valuable angle turning the exam into a great exchange and experience. Pia is both knowledgeable in the research field as well as a talented graphic designer with many years of experience.' 

ISABEL FROES

PhD Candidate/Lecturer, Culture, Aesthetics, Organisations and Society Group / Computer Games and Interaction Design, IT University, Copenhagen

 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'Pia Jønsson er et dedikeret og skattet medlem af Dansk-Japansk Selskabs bestyrelse. Med overblik og kreativitet har hun fået forbedret vores kommunikation, ligesom hun med sit store netværk igangsætter gode og nyskabende aktiviteter. Det er altid en fornøjelse at arbejde sammen med Pia.'
 

KAREN EJERSBO

Formand for Dansk-Japansk Selskab

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'Pia è una persona molto capace, che mette l’anima in tutte le cose che fa. Il suo temperamento discreto, anche se sicuro e determinato, la rende una collega di lavoro affidabile. Pia non tralascia alcun dettaglio, il suo impegno è sempre attento e mirato, puntato ad ottenere il massimo livello in termini di qualità.La sua personalità armoniosa ed equilibrata, insieme alla sua competenza, la rendono uno dei punti di riferimento all’interno del gruppo di Italia Jatak, nel quale ha portato sin dal suo arrivo, una ventata di fresco entusiasmo e professionalità.' 
 

GRAZIA MIRABELLI

Caporedattore Italia Ja-tak 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'Pia Jønsson har snart i mange år været tilknyttet vores organisation, dels som censor på Multimediedesigner-uddannelsen, dels som konsulent. Pia var med til at udvikle den succesfulde professionsbacheloruddannelse ’
E-konceptudvikling’ – og hendes systematiske indsamling af dokumentation, dybsindige analyser og kloge konklusioner har været uvurderlige i denne forbindelse. Pia formår at koble en personlig indleven med et professionelt udtryk, hvilket giver hendes projekter en særlig dybde og karakter. Jeg er rigtig tilfreds med, at det er lykkedes mig endnu engang at have hyret Pia til et udviklingsprojekt. Herudover er Pia også et rigtig behageligt menneske at være sammen med – ikke mindst qua hendes underfundige humor og uimponerede rolige væsen.'


ULLA SKRAM

Studierektor/Director of studies, KEA - Copenhagen School of Design & Technology

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'I min kontakt og samarbejde med Pia Jønsson oplever jeg en respektfuld tålmodighed, som er helt afgørende, når et godt samarbejde skal etableres over Atlanten. Pia Jønsson er desuden en fantastisk god formidler af meget varieret information og fakta, som gør hende til en meget værdifuld samarbejdspartner i alle former for projektarbejde og idéudvikling.' 


NUKARAQ EUGENIUS  

Konsulent, Nuuk, Grønland

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'Det er altid en fornøjelse at arbejde sammen med Pia. Uanset om Pia er bidragsyder til et projekt, eller om hun har ledelsesansvar for en opgave, er jeg altid tryg. Pia har et stort engagement, drive og indlevelsesevne kombineret med en analytisk tilgang til projekterne. Arbejdet er altid på et kompromisløst højt fagligt niveau med fokus på både helhed og detalje."


ALLAN BODE

Kontaktchef, Datagraf Communications A/S

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

"Pia Jønsson har den der energi og lyst, der skal til for at give de rigtigt gode resultater. Fra start til slut. Det er det ikke mange, der magter. Der er en stor fornøjelse at arbejde sammen med Pia.'


MARIA LUNDÉN

Grafisk Design

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'Key2Know Competence & Learning A/S har en rammeaftale med Staten om udvikling af e-learning. Et af de spændende projekter vi har udviklet er et introduktionsprogram til nye ansatte i staten. Pia deltog i projektet som ideudvikler og storyboarder, og leverede en både kreativ og effektiv indsats, sammen med teamet fra Key2Know. Vi var meget tilfredse med samarbejdet og resultatet, og vil ikke tøve med at samarbejde med Pia i andre e-learning projekter.'


SVEND HANSEN

Direktør, Key2Know Competence & Learning A/S

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'Pia mestrer på forbilledlig vis censorjobbet på IT Universitetet: Meget velforberedt, nuanceret og lyttende - altid med en skarp forankring i akademiske grundprincipper.'
 

ANKER HELMS JØRGENSEN

Lektor, Digital Design og Kommunication, IT-Universitetet

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'Pia Jønsson har en evne til at skabe et hurtigt og godt overblik på en opgave. Hun forstår at se såvel helheden som detaljen og sætter en ære i, at oplysninger er dobbelttjekkede og anvendelige for målgruppen. Desuden er Pia begavet med en glimrende, tør humor, som gør det til en fornøjelse at arbejde sammen med hende.'


ABELONE GLAHN

Ekstern fagredaktør på Pia Jønssons bog Rum til at arbejde

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

'Jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med Metafor/Pia Jønsson, både som kommunikationsansvarlig på TEC gennem små 10 år, hvor opgaverne har været forskelligt præsentationsmateriale, og de sidste par år hvor jeg som Skoleleder på Medieskolen Lyngby har brugt Pia som underviser på forskellige tekst- og webemner.'


JENS MORTENSEN

Skoleleder, Medieskolen Lyngby

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2015-2016

 • Dansk El-Forbund – flytning og redigering af tekster i forbindelse med udvikling af nyt website i samarbejde med Datagraf

 • Region H – Analyse af organisationens læringsteknologiske vilkår på basis af desk research og kvalitative interviews

 • Danmarks Nationalbank – tekst til publikation ‘Bulletin – Architecture & Finance (The European Association for Banking and Financial History)’ 

 • Datagraf Communications – projektledelse, konceptudvikling og tekstarbejde i forbindelse med opgaver for Udenrigsministeriet

 • Københavns Hovedbibliotek - Faglitterær skrivesalon over otte gange. 11 faglitterære forfattere in spe deltog i kurset, hvor vi blandt andet drøftede skrivestile og genrer, medievalg, markedsføring og målgrupper.

 • Danmarks Nationalbank – redigering af publikationen 'Nationalbankens bygning' om bygningens arkitektur

 • Eurofish International Organisation  – sparring og diverse udviklingsopgaver for Datagraf Communications

 • San Cataldo - arbejdsophold på refugiet i Syditalien med studier af nyere medieteori

 • Dansk-Japansk Selskab – bestyrelsesarbejde, som kommunikationsansvarlig blandt andet med fokus selskabets facebook-side, der er gået fra 32 > 650 følgere, og tilrettelæggelse af årets Sakura-festival på Langelinie i København

 • Årets Bedste Bogarbejde – medlem af juryen, der udvælger årets smukkeste bogarbejder. Bøgerne udstilles i Diamanten på Det Kongelige Bibliotek samt i ind- og udland; herunder Brandts i Odense og Gutenberg Museum i Mainz

 • Det Kongelige Bibliotek – oplæg om udgivelsen Den digitale bog – fra papir til pixels i regi af Forening for Boghaandværk.

 • IT-Universitetet og Københavns Universitet - Censor på diverse eksaminer på ITU og Københavns Universitet; Digital Media Aesthetics, Designing Digital Play, Konceptudvikling samt på afsluttende bachelor og kandidatprojekter

 • KEA Hybrid Agency Program – censor på diplomuddannelsen

 • Financing Forum for Kids Content – blogger på tre dages konference for børnefilmfolk fra hele verden

 • Region H – Analyse af organisationens digitale læringsmiljø

 • Forening for Boghaandværk - forfatter og redaktør på Bogen ’Den digitale bog – fra papir til pixels’. Lanceret med succes og fin presseomtale. Smugkig i bogen her og køb den som papir- eller e-bog direkte fra shoppen på Forening for Boghaandværks site

 • Statens Kunstfonds StoryJam – jurymedlem i et kreativt eksperimentarium mellem grafikere, illustratorer, spildesignere, programmører og forfattere, der sammen støbte nye tanker, koncepter og fortællinger på digitale platforme

 • Foreningen Nydansker - mentor for nydanskere på vej i job.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2013-2014

 • IS IT STILL A BOOK? The risk of getting lost in transformation - finpudsning af oplæg til eget bog- og forskningsprojekt: An introduction to some striking aesthetic and perceptual differences between paper and pixels in narrative fiction

 • Forening for Boghaandværk - Kataloget Nordic Bookbinding, som METAFOR er koncept- og tekstansvarlig for, bliver udtaget som et af årets 25 bedste bogarbejde

 • ITALIA JA TAK - Fast redaktør og skribent. Magasinet er for danskere med interesse i italiensk kultur 

 • San Cataldo - ophold på refugiet i Syditalien for at researche på forskningsprojekt omkring bogen som medie

 • IT-Universitetet og Københavns Universitet - Censor på diverse eksaminer på ITU og Københavns Universitet; Digital Media Aesthetics, Designing Digital Play, Konceptudvikling samt på afsluttende bachelor og kandidatprojekter

 • Dansk-Japansk Selskab - Bestyrelsesmedlem med ansvar for selskabets kommunkations- og pressestrategi – herunder selskabets facebook-side

 • Kvann Kompagniet – Artikel til rejsemagasin

 • Foreningen Nydansker - mentor for nydanskere på vej i job

 • Danmarks Nationalbank – tekst til publikation om Nationalbankens bygning

 • BookJAM på Vallekilde Højskole – Medlem af panel på tre dages seminar, der giver feedback på en række kreative koncepter udarbejdet af forfattere, billedkunstnere og spildesignere

 • The European Market Observatory for fisheries and aquaculture, EUMOFA – for Datagraf; tekst til leaflet, templatestruktur, storyline og præsentation

 • Forfatter Niels Roed - sparring på bogen Skoletæsk, udgivet af Sneglens Forlag, 2014

 • Frederiksborg Amts Avis - artikel fra katastrofeområdet i Japan

 • Tokai University i Vedbæk - foredrag i anledning af toårsdagen for katastrofen i Japan, der blandt handlede om japaneren Hashimoto's kogebog, der kan købes direkte på It's Not Just Muds website.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2011-2012

 • Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) - workshop i samarbejde med Datagraf

 • Statens Museum for Kunst - sparring på museets nye brandplatform

 • DanaWeb - workshop for, Danmarks største udbyder af responsive hjemmesider

 • San Cataldo - ophold på refugiet i Syditalien for at udarbejde koncept på en forfatterskole for digital litteratur

 • Københavns Voksenuddannelsescenter, KVUC - workshop om sprog og kommunikation

 • IT-Universitetet - censor på diverse kurser og specialer inden for digital æstetik, fortælleformer, e-læring, kreative processer og projektledelse

 • Medieskolen - vikar på ’Redaktionen’

 • Foreningen Nydansker - mentor for nydanskere på vej i job

 • Det Grønlandske Sundhedsvæsen - tekster til job-site GJOB i samarbejde med Datagraf

 • Københavns Erhvervsakademi - udvikling af koncept til professionsbacheloruddannelse

 • Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) - workshop for 60 medarbejdere vedrørende kommunikation om og med klienterne

 • Teknisk Landsforbund – tekstarbejde for Datagraf

 • TEC - tekst og koncept på HTXPRESS, en avis om HTX-uddannelser på Københavns Tekniske Skole og Teknisk Erhvervsskole Center

 • Medieskolen - workshop om sociale medier for underviserne samt undervisning af redaktionen

 • Sexolog Rikke Permild - tekst til brochure

 • IT-Universitet og erhvervsakademierne – diverse censoropgaver.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2009-2010

 • Københavns Erhvervsakademi – konsulent på udvikling af nye diplom- og professionsbacheloruddannelser

 • Grontmij | Carl Bro - udvikling af storyboards til syv e-læringskurser i skriftlig kommunikation for Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) i samarbejde med Anne-Marie Mosbech. Opgaven er udstukket af Grontmij | Carl Bro. Kurserne skal klæde statens ansatte på til at blive endnu bedre til at gennemføre kommunikationsplanlægning, at skrive klart og effektivt, pressekontakt, skrive til web, skrive gode taler, skrive et notat og skrive en afgørelse

 • Det Grønlandske Sundhedsvæsen – indhold og sparring på koncept til websitet gjob.dk, der skal informere og inspirere sundhedsarbejdere i Danmark til at søge job i Grønland. I samarbejde med Datagraf

 • Statsministeriet - sparring på koncept, struktur og indhold på ministeriets nye website i samarbejde med Datagraf. Desuden diverse tekst- og redigeringsarbejde

 • Ungdommens Uddannelsescenter København - koncept og tekst til Genvej til dit uddannelsesvalg 2011 i samarbejde med Mahtab Beigi fra UU København. Kataloget er en guide til de mange ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden

 • TEC - koncept, indhold og projektstyring på den årlige udgivelse HTXPress

 • TEC - koncept og indhold til årsrapporten TEC 2009-10

 • Forsker og forfatter Kirsten Bystrup – facilitering omkring skriveprocesser

 • IT-Universitetet - censor på diverse kursuseksaminer og specialer

 • SKI - indhold til årsrapport for Datagraf

 • UNI-C - redaktør og forfatter på Designværkstedet

 • La Oficina - sommerskole om min bog 'Rum til at arbejde', der handler om at finde de rigtige rammer for sin mikrovirksomhed

 • Læringsspillet ToughRoad - rådgivning og facilitering af workshop for Dansk Kommunikation

 • Avedøre Gymnasium - redigering af informationsmateriale for Datagraf

 • Københavns Erhvervsakademi (KEA) - konsulent på udvikling af den nye professionsbachelor, E-concept development

 • Multimediedesigneruddannelsen - censor  

 • TEC – tekst til årsrapport, HTXPress, Welcome to TEC samt kursuskataloger

 • Key2Know – tekst og storyboard til e-læringsprogram

 • Datagraf Communications – diverse tekstarbejde

 • Grundejernes Investeringsfond (GI) – tekst til folder for Datagraf

 • Helsingør Kommune – tekst til folder om deponi for Datagraf

 • Uberkant – medlem af bestyrelsen

 • Preben Buhl Miljø- og Energiledelse – tekster til Grøn Smiley

 • Medieskolen – undervisning på skrivehold.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2007-2008

 • Locus Informatik – webanalyse

 • Københavns Erhvervsakademi - udvikling af professionsbachelor, E-concept development

 • Erhvervsakademiernes multimediedesigneruddannelse - censor

 • TEC - tekster til årsrapport, HTXPress og kursuskataloger

 • UNI-C – redaktør og forfatter på Designværkstedet

 • 3F – sparring på koncept og tekst til ”babykampagne” i samarbejde med Datagraf

 • Uddannelsesforbundet - sparring på diverse koncepter til webkommunikation for Datagraf

 • Frimærkeforum – event– og  presseansvarlig for Nordeuropas største frimærkemesse

 • Avedøre Gymnasium – informationsmateriale til kommende elever i samarbejde med Datagraf

 • Medieskolen – undervisning af redaktørgruppen på skrivehold

 • WeCoach – projektledelse

 • TrygFonden – workshop i samarbejde med Dansk Kommunikation

 • Frimærker i Forum - konceptudvikling, kommunikations- og pressearbejde

 • 3F - medforfatter på kampagnen ”Rige børn leger bedst” og på kampagne til folketingsvalget 2007 i samarbejde med Datagraf

 • Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) - tekster til Welcome to TEC, HTXPress etc.

 • Coffeeroad - idéudvikling på diverse projekter med Jacob Andersen

 • Dansk Erhverv, HK Privat og HK Service - koncept og tekst til kampagnen ’Oplæringsansvarlig’

 • Københavns Universitet – introduktion for nybagte kandidater om iværksætteri

 • ISS - konceptudvikling på materiale til alle divisioner i samarbejde med Datagraf

 • Pemann - tekster til præsentationsbrochure

 • WeCoach – præsentationsbrochure

 • Grundejernes Investeringsfond (GI) - redigering af tekster til brochure for Datagraf

 • Gartneribrugets Afsætningsudvalg (GAU) - tekster til kampagnen ’Sæson for god smag’

 • Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) - tekster til årsrapport i samarbejde med Datagraf.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2005-2006

 • Toornaq Consulting – en uges kursus for professionelle webkommunikationsfolk i Nuuk

 • 3F - projektledelse, konceptudvikling og tekster til kampagne for Datagraf

 • Akademikernes Centralorganisation (AC) – idé og koncept til tv-produktionen ’For klog til at arbejde?’ i samarbejde med Danmarks Radio

 • Det Kongelige Bibliotek - tekster og principdesign til pjece for universitetslærere

 • Classic Møbelpolstring - tekster til website, folder og annoncer

 • CPH West - tekster til brochurer samt pressearbejde i forbindelse med kåring af Årets Læreplads

 • Artlab - oplæg for potentielle nye iværksættere

 • Kampagne for Dansk Handel & Service samt HK - tekster og idéudvikling på elevkampagne i samarbejde med Andersen & Bjørnskov

 • Socialfondsprojektet Nye veje til praktik – formidlingsansvarlig

 • Coffeeroad - produktionsledelse, storyboard på multimedieshows om kaffe i samarbejde med Jacob Andersen

 • SOSU Randers - værdianalyse, workshop og kommunikationsguide i samarbejde med Datagraf

 • Iittala - udarbejdelse af tekster til kataloger og presse

 • Roskildeegnens Erhvervsudviklingsråd - mentor for kommende iværksættere

 • Advokaterne Amagertorv 11 - rådgivning og tekster til website

 • Harrit & Sørensen – profilmateriale

 • Gramstrup Design – profilmateriale

 • Dansk Folkemindesamling - analyse og anbefalinger til interaktiv guide

 • Storstrøms Konserveringscenter – profilfolder

 • FOA - konceptudvikling på nyt logo i samarbejde med chefdesigner Erik Ambjørn, Datagraf

 • TEC - visualisering af organisationens forandringsproces.

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2002-2004

 • Technical Education Copenhagen (TEC) - grafisk design og tekst til Velkommen-brochure

 • Energiledelsesordningen (ELO) - redigering af tekster og navigationsstruktur ordningens website

 • Spildevandscentrene Avedøre I/S, Lynettefællesskabet I/S og Måløv renseanlæg & Vandspejlet - idé og tekst til kampagne til dagblade i samarbejde med Andersson Graphics

 • Ambu - koncept og tekster til bog om Ambu's værdier

 • VENT - brugeranalyse af administrationsprogrammet UDAS

 • Medieakademiet Køge - undervisning af internationale studerende i strategi og markedskommunikation

 • Technical Education Copenhagen (TEC) - koncept, research og tekster til brochure om TEC's udvikling sammenholdt med den tekniske udvikling i Danmark.

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1999-2001

 • Energistyrelsen/DR Undervisning - udvikling af koncept til fire tv-programmer og et website om energiledelse i samarbejde med Frühling & Partners og Preben Buhl Miljø- og Energiledelse

 • Danmarks Tekniske Skoler - rådgivning i forbindelse med udvikling af elektronisk visitkort

 • Nordic Lights - tekster til website

 • Told- og Skattestyrelsen - interview af medarbejdere og udarbejdelse af cases til intranet

 • Mærsk IT - udarbejdelse af diverse produktark

 • BAR Social & Sundhed - tekster til website om støj i daginstitutioner

 • BAR Undervisning & Forskning - tekster til branchevejledninger

 • BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration - tekster til branchevejledninger

 • TP Musikmarked - udvikling af idé og koncept til T.P. Musik Markeds første website

 • NOKIA - kursus i webkommunikation

 • Flensborg - tekster til brochure og website om kontormøbelkoncept

 • Samkurser - kursus i webkommunikation

 • UNI-C - redigering af artikler til Designværkstedet

 • Deluca Film - sparring på koncept til websitet 'Skat for unge' i samarbejde med Lars Arnfred, for Told og Skat

 • Bysted HQ - brugertest af Projekt Værktøjskassens website

 • Bysted HQ - tekster til webportalen Øresund Identity Network

 • IMS Learning - brugertest af e-læringsprogrammerne Tryg med pc og på interaktivt brandkursus udviklet for Rigshospitalet.

Tilbage til top
bottom of page