YDELSER

Strategi

METAFOR hjælper din virksomhed med at udvikle en effektiv cross media kommunikationsstrategi. Strategien bygger på en omhyggelig analyse af de forretningsstrategiske mål, værdier, visioner og potentiale, af den eksisterende kommunikation og på en forståelse for brugerne gennem for eksempel observationer, interviews og personas. Kommunikationsstrategien skaber sammenhæng mellem den interne og eksterne kommunikation og imellem de anvendte medier.

 

Foranalyse 

Kommunikationsstrategien bør være tæt knyttet til forretningsstrategien, så den for eksempel via content marketing kan understøtte din virksomheds kerneværdier og primære forretning.

Der skal selvfølgelig være overensstemmelse mellem det indtryk, I ønsker at give omverdenen og den måde, I bliver opfattet på. Kommunikationen må - så at sige - afspejle virksomhedens sjæl og udnytte styrken i, at de samme historier  - i ord og billeder - kan vinkles forskelligt fra medie til medie, pege på hinanden og dermed få optimal gennemslagskraft.

Det kan du læse mere om i artiklen Kommunikationen spejler virksomhedens sjæl.

 

Koncept

METAFOR fører kunderne igennem en kreativ og målrettet idéudviklingsproces frem mod et producerbart koncept, der både giver plads til at undersøge den eksisterende kommunikation, hvad angår visuelt udtryk, tekst og interaktion med brugeren samt nytænke og inddrage analoge og digitale kommunikationsformer. Selvfølgelig med kig til virksomhedens strategi, værdier og brugernes behov.

Enhver kommunikationsløsning udspringer af en idé, der skal spire, inspireres, formes og modnes. Det gælder, hvad enten det drejer sig om en digital roman, en landsdækkende informationskampagne på Facebook, en publikation i firfarvetryk eller et e-læringsspil på nettet. Springer man for let hen over udviklingen af det bærende koncept, kan det i sidste ende blive dyrt, fordi man typisk ikke får skabt en løsning, der er interessant for brugerne.

 

Tekst

METAFOR skriver tekster til både analoge og digitale medier. Hvis opgaven er tværmedial, vinkles og formidles indholdet specifikt til den enkelte kommunikationskanal, og den samme historie kan på den måde udfoldes i forskellige versioner med forskellige virkemidler. 

METAFOR udarbejder tekster til bøger, kataloger, magasiner, websites, pressemeddelelser og e-læringsprogrammer. Selvfølgelig altid i overensstemmelse med kundens ønsker. Et bredt spektrum af genrer og sproglige stilarter fra fagsprog til akademia anvendes. Teksterne tilrettelægges ofte i samråd med den grafiske designer, så der bliver en meningsfuld sammenhæng mellem tekst og visuelt udtryk. Desuden tager teksterne højde for kundens værdier, brugerne, og i det enkelte medies særlige kommunikationsmæssige styrker.

METAFOR redigerer også tekster, for eksempel til artikler,

og sikrer, at budskaber og historier bliver interessante og konsistente.

”Pia Jønsson har en evne til at skabe et hurtigt og godt overblik på en opgave. Hun forstår at se såvel helheden som detaljen og sætter en ære i, at oplysninger er dobbelttjekkede og anvendelige for målgruppen.

Desuden er Pia begavet med en glimrende, tør humor, som gør det til en fornøjelse at arbejde sammen med hende.”  
             
Abelone Glahn, ekstern fagredaktør på                   Pia Jønssons bog 'Rum til at arbejde'

 

Ghost writing

METAFOR hjælper professionelle og private med at fortælle deres historie i ord og billeder. Historien kan for eksempel formidles som en artikel, i bogform, på video eller web.

At fortælle din virksomheds historie kan bidrage til at give medarbejderne en fælles forståelse for de grundlæggende værdier, og hvad virksomheden er rundet af. Fortællingen om virksomheden kan også tage afsæt i medarbejderne, og hvordan forskellige faggrupper varetager deres arbejde. Det kan være med til at skabe forståelse på tværs af faggrupper.

METAFOR skriver også gerne privatpersoners personlige beretning eller familiehistorie baseret på research, samtaler og interviews.

 

Projektledelse

METAFOR varetager planlægning og styring af kommunikationsprojekter og tager det overordnede ansvar for at skabe et produktionsgrundlag, hvor kreativitet og arbejdsglæde kan udfolde sig, uden det går ud over budget- og tidsplaner. Grundig planlægning og tæt styring af ressourcer, tid og penge er ofte en forudsætning for, at et projekt kommer i mål og får den tilsigtede gennemslagskraft. O

METAFOR indhenter tilbud fra producenter og underleverandører, koordinerer opgaver og informationer mellem de forskellige fagfolk på produktionsholdet og sørger for, at alle involverede til enhver tid kender status quo. Som projektleder skaber METAFOR en samarbejdskultur, der sikrer, at projektet udvikles i respekt og forståelse for kundens værdier og brugernes behov.

 

PR

METAFOR tilbyder assistance til markedsføring af kommunikationsløsninger, så de får optimale betingelser for at blive kendt og genkendt af omverdenen, så snart de er søsat. 

Viral markedsføring, content marketing og PR på tværs af medier kan både være særdeles effektiv og langt billigere end en traditionel annoncekampagne. METAFOR arbejder med hele viften af muligheder og sammensætter en palette af tiltag, målrettet de modtagere kunden ønsker at nå.

 

Rådgivning af selvstændige

METAFOR tilbyder rådgivning til den, der overvejer at springe ud som selvstændig med en mikrovirksomhed - eller har behov for inspiration til at gå nye veje.

Gennem dialog og øvelser hjælper METAFOR med at formulere forretningsidé og forretningsplan. Nogle har behov for hjælp til at finde ind til kernen af, hvad de er gode til/har lyst til at drive virksomhed på. Andre er i tvivl om de fysiske rammer for deres virke - skal de sidde hjemme i privaten eller i kontorfællesskab ude i byen? Og andre igen har brug for sparring på at (gen)finde arbejdsglæden og meningen med arbejdslivet, eller for at få klarlagt, hvordan man netværker med de rigtige.

METAFOR har mange års erfaring med rådgivning af iværksættere og mikrovirksomheder, der har behov for professionel sparring over et kortere eller længere forløb.

Pia Jønsson har skrevet brugsbogen, Rum til at arbejde (Børsens Forlag), der behandler en bred af vifte af områder, der er kritiske for at lykkes med sin virksomhed. Bogen kan købes ved henvendelse til METAFOR for 100 kr. inkl. moms.

Få et par fif til livet som selvstændig på bloggen.

 

Workshops & kurser

METAFOR udbyder en vifte af skræddersyede foredrag, kurser og workshops med relation til kreativ idéudvikling, sproglig bevidsthed, skrivestile og genrer til trykte og digitale medier. 

Emnerne kan i overskriftsform være:

 • Slip plejer uden at lukke barnet ud med badevandet. Tænk ud af boksen, bring de skæve ideer i spil og skab succesfulde kommunikationskoncepter
   

 • Tag temperaturen på din virksomheds kommunikation – hele vejen rundt; fra tryk til web, internt og eksternt - og få den strategisk forankret
   

 • Skriv så det virker - få en fælles skrivestil, der styrker virksomhedens identitet og troværdighed i forhold til omverdenen.

METAFOR holder desuden kurser med udgangspunkt i nogle 

Pia Jønssons bogudgivelser

 • Nyd livet som selvstændig - skab de rigtige  psykiske og fysiske rammer for dit liv med en mikrovirksomhed

 • Den digitale bog - muligheder og udfordringer. Hvad kan risikere at blive lost in translation mellem papir og pixels, og hvordan udvikler vi nye digitale fortælleformer.

   

 

Foto

Japan 2010 no 5 231
Japan 2010 no 5 231
kaffekoptil web
kaffekoptil web
japansko
japansko
Klostrets krinkelkroge
Klostrets krinkelkroge
madonnaernapoli
madonnaernapoli
Japan 2010 no 5 029
Japan 2010 no 5 029
Japan 2010 no 4 032
Japan 2010 no 4 032
haventilweb
haventilweb
glaskuglerbord
glaskuglerbord
DSC_0967-2
DSC_0967-2
Japan 2010 no 5 034
Japan 2010 no 5 034
tempeljapanweb
tempeljapanweb
1/1
Tilbage til top